Participatiebijeenkomst organiseren met resultaat

workshop organiseren participatiebijeenkomst

Het organiseren van een participatiebijeenkomst is met de komst de Omgevingswet actueler dan ooit. Want participatie onder de Omgevingswet is in veel gevallen verplicht, maar ook vormvrij. Veel initiatiefnemers vinden dat lastig. Want hoe organiseer je een participatiebijeenkomst mét resultaat? Dit onderwerp behandelen we daarom vaak in onze trainingen.

Op uitnodiging van VVM, het netwerk van milieu-professionals verzorgden wij een workshop over dit onderwerp bij de Dag van de Omgevingswet 2023: dag 2 van onze boektour.

Dag van de Omgevingswet 2023

De twaalfde editie van de Dag van de Omgevingswet op 5 oktober 2023 is druk bezocht met ruim 300 bezoekers. Het is duidelijk te merken dat de Omgevingswet er nu echt aan komt en dat – naast overheden – ook grote bedrijven en multinationals volop in de voorbereidingen zitten. De Statenzaal in het provinciehuis van Utrecht zit dan ook helemaal vol bij de start van de dag.

Workshop ‘Zo organiseer je een participatiebijeenkomst met resultaat!’

Na de plenaire opening zijn er drie rondes met deelsessies en workshops. Suzanne verzorgt een workshop van een uur over hoe je een participatiebijeenkomst met resultaat organiseert. In de zaal zitten zo’n 25 deelnemers, grotendeels afkomstig van de overheid en bedrijven, waaronder zelfs een multinational uit de chemische industrie. Zij gaan als initiatiefnemer straks met participatie te maken krijgen bij de aanvraag van omgevingsvergunningen die niet in het omgevingsplan passen.

Een participatiebijeenkomst doe je niet zomaar even. Het organiseren van een bijeenkomst met resultaat vraagt om een goede voorbereiding vooraf. In de workshop gaan we in op deze voorbereiding en welke stappen je daarvoor kunt zetten.

Organiseren van een participatiebijeenkomst. (Bron: Handboek bewonersparticipatie)
Uit de workshop “Zo organiseer je een participatiebijeenkomst met resultaat.”

Zelf aan de slag met het handboek bewonersparticipatie

Het grootste deel van de workshop gaan de deelnemers vooral zelf aan de slag met een fictieve casus. Ze worden uitgedaagd om in groepjes na te denken over andere participatievormen dan de gebruikelijke informatie- en inloopavonden. Elke groep kiest per een participatieniveau een kaart en daarna trekken ze drie willekeurige doelgroepen uit een stapeltje kaarten. Daarna gaan ze met behulp van het handboek bewonersparticipatie en internet op zoek naar creatieve participatievormen die passen bij het participatieniveau én die aansluiten bij de doelgroepen die ze getrokken hebben.

Exemplaren van het handboek bewonersparticipatie liggen klaar voor gebruik en voor verkoop.

Creatieve werkvormen

Bij de gezamenlijke terugkoppeling komen mooie resultaten terug. Eén daarvan is serious gaming. Een werkvorm die interessant is als je voor- en tegenstanders met elkaar in gesprek wilt laten gaan of als je generatie Z wilt bereiken. Een ander die genoemd wordt is design thinking. Een werkvorm die geschikt is als je gezamenlijk een bouwmassa studie wilt doen. Meer lezen over werkvormen? In ons handboek bewonersparticipatie vindt je een uitgebreid overzicht, per doelgroep, per trede op de ladder en per projectfase.

Een workshop van een uur is te kort om uitgebreid stil te staan bij allerlei participatievormen, maar één ding is zeker: de deelnemers waren allemaal enthousiast en zullen voortaan met andere ogen naar een participatiebijeenkomst kijken.

workshop organiseren participatiebijeenkomst
Terugkoppeling tijdens de workshop over het organiseren van een participatiebijeenkomst.

Workshop participatie en omgevingsvergunning: wat moet, wat kan en wat mag niet?

Suzanne was ook aanwezig bij een tweede deelsessie over participatie, waarbij Sarah Ros van de VNG alles vertelde over participatie en omgevingsvergunningen: wat moet, wat kan en wat mag niet? Met de komst van de Omgevingswet hebben aanvragers van omgevingsvergunningen te maken met de aanvraagvereiste participatie. Dit vereiste is nieuw en roept vragen op, zoals: welke gegevens moet de aanvrager indienen? En kan de overheid ingrijpen als er onvoldoende aan participatie is gedaan? Hoe beoordeel je het participatieresultaat? Mag de overheid regels stellen over vormvrije participatie? Tijdens deze sessie werden regels en misvattingen rond participatie bij de omgevingsvergunning duidelijk.

Tussen de sessies door was er voldoende tijd om bij te praten met bekenden en onbekenden én om het handboek bewonersparticipatie te verkopen. Want dat daar behoefte aan was bij degene die met participatie te maken gaan krijgen, was wel duidelijk.

participatie en vergunningverlening
Tijdens de workshop over participatie en vergunningverlening.

Ook een mini workshop over participatie bij jouw event?

Organiseer jij binnenkort ook een bijeenkomst en wil je dat we aanwezig zijn? Of heb je interesse in een mini workshop “Zo organiseer je een participatiebijeenkomst met resultaat” of een ander onderwerp? We verzorgen deze op maat voor jou. Als je 50 exemplaren van het Handboek bewonersparticipatie aanschaft via Handboekbewonersparticipatie.nl of via Managementboek.nl, dan verzorgen we de workshop gratis. Stuur daarvoor een mail naar info@participatiecursus.nl.

Meer interesse in een keynote lezing? Dan zijn we bereikbaar via info@participatiekracht.nl.

In beide gevallen nemen we jouw event in 2023 en 2024 mee in de boektour en zorgen we achteraf voor een terugblik op deze website.