Blog

Blog

Jongerenparticipatie en social media

8 tips voor jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie is belangrijk. Jongeren willen serieus genomen worden, meedenken en meebeslissen over dingen die voor hen belangrijk zijn. Het is daarom een onderwerp dat in veel gemeenten leeft. Regelmatig worden moties in de gemeenteraad ingediend (en aangenomen) om explicieter participatie…

Boektour ‘Handboek bewonersparticipatie’

Boektour ‘Handboek bewonersparticipatie’

Saskia Fokkema19 dec 2023

Het ‘Handboek bewonersparticipatie’ is half juli 2023 echt verschenen en nu start de boektour! Waarom een boektour? Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 krijgt participatie een veel grotere rol in planprocessen bij maatschappelijke opgaven zoals woningbouw,…

Lezing Omgevingsveiligheid en participatie

Omgevingsveiligheid en participatie bij bestuurdersreis Ontwerp Veilige Omgeving

Omgevingsveiligheid en participatie, twee onderwerpen die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben. Maar niets is minder waar. Met de Omgevingswet kun je deze twee niet meer los zien van elkaar. Sterker nog, omgevingsveiligheid wordt met de Omgevingswet en de…

Boektour terugblik: Lezing ‘Bewonersparticipatie of participatie? Bijna hetzelfde woord, twee verschillende woorden’ bij WerkRaat

Boektour terugblik: Lezing ‘Bewonersparticipatie of participatie? Bijna hetzelfde woord, twee verschillende woorden’ bij WerkRaat

Saskia Fokkema29 okt 2023

Bewonersparticipatie of participatie, het zijn twee woorden waarvan je denkt dat ze hetzelfde betekenen. Toch is dat niet zo. Bij ‘participatie’ kan het gaan over bewonersparticipatie, maar ook over arbeidsparticpatie of andere vormen van participatie zoals medewerkersparticipatie. Tijdens de boektour…

De uitgever vertelt over hoe wij met hem in contact zijn gekomen en hoe de samenwerking verliep.

Boekfeest: een terugblik met foto’s

Saskia Fokkema24 okt 2023

Vrijdag 8 september 2023 was het zo ver: het boekfeest van het ‘Handboek bewonersparticipatie’. Het boek kwam voor de zomervakantie al uit. We kozen ervoor om het feestje na de vakantie te doen en het in de vorm van een…