Handboek bewonersparticipatie

Handboek
bewonersparticipatie

Hét boek dat elke professional die iets met bewonersparticipatie doet op het bureau of in de kast wil hebben. Met basistheorie, praktijk én verdieping en heel veel inspiratie en voorbeelden.

Het Handboek bewonersparticipatie kost € 29,50.

Verzending wordt verzorgd door Managementboek.nl.

Koop het boek

Ga jij aan de slag met bewonersparticipatie? Dan is dit het boek dat thuishoort op jouw bureau.

Participatie is in de praktijk weerbarstig en een uitdaging. Voor professionals die aan de slag gaan met ruimtelijke en maatschappelijke opgaven is het een zoektocht hoe ze een participatieproces goed kunnen inrichten. Zodat bewoners echt mee kunnen doen en het plan beter wordt.

Jij wilt…

 • Op een positieve manier bewoners en andere belanghebbenden betrekken.
 • Participatie zodanig inzetten dat jouw plannen en projecten beter worden.
 • Graag inspirerende en effective werkvormen gebruiken.
 • Net zo goed zijn in participatieprocessen als je inhoudelijk al bent binnen jouw vakgebied.
 • Effectieve participatieprocessen vormgeven en succesvol uitvoeren.

De dagelijkse praktijk ziet er anders uit. Jij…

 • Ervaart weerstand tijdens bijeenkomsten
 • Ziet vaak dezelfde mensen meedoen
 • Mist contact met een grote groep bewoners
 • Hebt het gevoel dat participatie veel extra tijd kost en niet effectief is
 • Kiest meestal voor de bekende inloopbijeenkomst
 • Merkt dat een plan moeizaam tot stand komt ondanks alle moeite die je erin steekt.

Wij begrijpen dat je met deze onderwerpen worstelt. Om participatieprocessen goed te laten verlopen heb je kennis nodig over het vakgebied participatie. Weten wat je kunt doen op welk moment. Zodat participatie een vaardigheid wordt die jij echt in de vingers hebt.

Participeren kun je leren. Door te weten binnen welk krachtenveld je aan de slag gaat en door eerst goed na te denken over een aanpak en dan pas te gaan doen. Zo kom je tot effectieve participatieprocessen die leuk zijn om te doen én het gewenste resultaat opleveren.

Bestel het boek als je…

Bestel het boek als je...

Het ‘Handboek bewonersparticipatie’ gaat in op:

 • De basis van participatie: de duiding van het begrip participatie, bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden en uitleg over werken met de participatieladder.
 • Participatie in de praktijk: het ontwerpen van participatieprocessen en het maken van een participatieplan, het organiseren van participatiebijeenkomsten, het omgaan met ingewikkelde participatiesituaties en inspiratie voor participatieprocessen.
 • Verdieping op gebied van participatie: de ontwikkeling van inspraak tot participatie en maatschappelijke veranderingen, het juridische kader (inclusief Omgevingswet) en participatiemethodes en -modellen.

Je kiest zelf welke informatie jij op dat moment nodig hebt om beter te worden in participatie. Het is een handboek dat je regelmatig pakt om verder te komen op de momenten dat je zoekende bent.

Bonus: via QR-codes krijg je toegang tot handige formats voor een participatieplan en een draaiboek voor participatiebijeenkomsten.

Nieuwsgierig naar het boek?

Koop het nu!

Het Handboek bewonersparticipatie kost € 29,50.

Het boek wordt voor ons verzonden door Managementboek. Je betaalt geen verzendkosten. Verzending is alleen mogelijk binnen Nederland.

Woon je in het buitenland en wil je het boek aanschaffen? Neem dan contact met ons op.

Koop het boek

WAT VINDEN ANDEREN VAN PARTICIPATIECURSUS?

Reviews

‘Juiste advies’

”Bij het doornemen van het boek heb ik mij twee vragen gesteld. Is het boek een echt een compleet handboek voor praktijkmensen? Het antwoord luidt volmondig: ja. De tweede vraag heeft betrekking op het realistisch gehalte. Vermijd het boek de romantische naïviteit die veel goedbedoelde publicaties over participatie kenmerkt? Ook die vraag kan ik bevestigend beantwoorden: ook vervelende conflictsituaties komen ter sprake en voorzien de auteurs van een advies.”

Friso de Zeeuw
Adviespraktijk Friso Advies, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft en auteur van het boek “Zo werkt gebiedsontwikkeling”

‘Juiste context!’

”Het Handboek bewonersparticipatie is wat je noemt een kloek boek dat met vaardige pen is geschreven. Veel van wat er in staat over participatie is niet onbekend, maar dit boek plaatst het allemaal in de juiste context. Het boek zou ook bij alle college- en raadsleden op het nachtkastje moeten liggen, zodat ze echt werk kunnen maken van participatie. Niet omdat het moet, maar omdat het kan, dankzij dit handboek!”

Marcel Diepenmaat
Oud-wethouder, senior adviseur ruimtelijke ontwikkeling

‘Elk handvat is onmisbaar’

”Elk handvat voor participatie is onmisbaar. Er zijn zoveel puzzels en opgaven waar we mee aan de slag moeten als overheid en gemeenschap en participatie is daarbij zo essentieel dat elke helpende hand welkom is. Wat ik vooral erg mooi vind aan dit boek is dat de theorie, de juridische werkelijkheid en de praktijk aan bod komen en ook nog in verbinding met elkaar. Lees het boek dus en ga aan de slag!”

Pascale Georgopoulou
GO&C Overbruggen & Combineren

‘Een compleet overzicht’

“Participatie is enorm in ontwikkeling. We doen van alles, maar vergeten vaak om vooraf goed na te denken over doelen, rollen en de ruimte die er is waardoor de kans op teleurstellingen groot is. Dat hoeft nu niet meer, want met dit boek heb je het complete overzicht.”

Marieke Gorkink
Strategisch adviseur participatie bij gemeente Doetinchem

‘Een inspirerend werk’

“Een inspirerend werk voor iedereen die te maken heeft met participatieprocessen. Suzanne en Saskia maken de belofte waar dat het leest als een “ervaren” collega waar je zo nu en dan een beroep op kunt doen.”

Annelies Tigchelaar
Projectgebonden Omgevingsmanager bij drinkwaterbedrijf Vitens

‘Perfect!’

”Het handboek komt geen moment te vroeg. De gemeenteraad wil heel graag meer mensen ontmoeten en spreken over politieke issues. Wat je als griffier dan nodig hebt, zijn nuchtere participatietips. Dit boek dus!”

Marit Stam
Wnd Raadsgriffier bij gemeente Apeldoorn

Over de auteurs

Saskia Fokkema (1978) en Suzanne Swart-Beekhuis (1976) zijn ervaren participatieprofessionals. Saskia heeft jarenlang bij een 100.000+ gemeente gewerkt als projectleider van complexe ruimtelijke en maatschappelijke projecten en als gebiedsmanager in vooral herstructureringswijken.

Suzanne werkte als projectleider en senior beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij een middelgrote gemeente en weet alles over participatie onder de Omgevingswet. Daarnaast heeft ze bij meerdere gemeenten het participatiebeleid opgesteld en geïmplementeerd. Nu hebben ze hun krachten gebundeld.

Samen hebben ze het ‘Handboek bewonersparticipatie’ geschreven en zijn ze eigenaar van trainingsbureau Participatiecursus en participatiebureau ParticipatieKracht.

Overheden (en andere initiatiefnemers) beter laten samenwerken met bewoners, met plezier en op een resultaatgerichte wijze. Dát is hun missie.

Saskia en Suzanne

Voor wie is dit boek interessant?

Ambtenaren

Die zich bezighouden met programma’s, plannen en projecten in het fysieke en sociale domein, maar ook vergunningverleners en beheer afdelingen. Zij hebben bij deze maatschappelijke opgaven altijd met bewoners en andere belanghebbenden te maken.

Bestuurders en volksvertegenwoordigers

Vanuit hun rol spelen ze een cruciale rol bij participatieprocessen. Hoe beter zij invulling hieraan geven, hoe groter de kans op mooie resultaten. De kennis uit dit boek helpt hen beter te besturen en invulling te geven aan de volksvertegenwoordigende rol bij participatie.

Projectontwikkelaars

Vastgoedeigenaren, beleggers en ontwikkelaars die door de Omgevingswet als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk worden voor participatie en zoeken naar een invulling van goede participatie. En die niet alleen het participatievinkje willen halen, maar participatie gebruiken voor betere plannen.

Woningcorporaties

Met een breed takenpakket op het gebied van beheer, leefbaarheid en ontwikkeling hebben corporaties op vele manieren te maken met participatie. Vaak met een doelgroep waarvoor het meedoen aan een participatietraject geen vanzelfsprekendheid is.

Grote bedrijven

Omdat zij als initiatiefnemer ook af en toe iets met participatie met omwonenden moeten of willen organiseren, terwijl dit niet altijd een kerntaak is. Of zij nu kiezen voor het zelf uitvoeren van het participatieproces of dit uitbesteden en alleen regie op participatie gaan voeren.

Advies- en ingenieurbureaus

Als vakinhoudelijke experts die steeds vaker een rol krijgen in het proces en zoekende zijn hoe zij hier goed mee om kunnen gaan. Zodat de expertise van bewoners een goede plek kan krijgen in hun werk.

Studenten en cursisten

Die een opleiding volgen in het hoger onderwijs op het gebied van planologie, bestuurskunde, vastgoed, bouwkunde, communicatie of andere maatschappelijk georiënteerde studies. Of cursisten die zich willen bijscholen op het gebied van participatie bij een vakopleider in het publieke domein.

Maar ook… aannemers, architecten, omgevingsmanagers, communicatieadviseurs, opbouwwerkers, belangenverenigingen en vele anderen die samen met inwoners werken aan maatschappelijke opgaven.

Nieuwsgierig naar het boek?

Koop het nu!

Het Handboek bewonersparticipatie kost € 29,50.

Het boek wordt voor ons verzonden door Managementboek. Je betaalt geen verzendkosten. Verzending is alleen mogelijk binnen Nederland.

Woon je in het buitenland en wil je het boek aanschaffen? Neem dan contact met ons op.

Koop het boek