Saskia Fokkema

Boektour terugblik: Lezing ‘Bewonersparticipatie of participatie? Bijna hetzelfde woord, twee verschillende woorden’ bij WerkRaat

Boektour terugblik: Lezing ‘Bewonersparticipatie of participatie? Bijna hetzelfde woord, twee verschillende woorden’ bij WerkRaat

Bewonersparticipatie of participatie, het zijn twee woorden waarvan je denkt dat ze hetzelfde betekenen. Toch is dat niet zo. Bij ‘participatie’ kan het gaan over bewonersparticipatie, maar ook over arbeidsparticpatie of andere vormen van participatie zoals medewerkersparticipatie. Tijdens de boektour heeft Saskia Fokkema bij maatschappelijke onderneming WerkRaat in Doetinchem een lezing verzorgt over de raakvlakken tussen bewonersparticipatie (Omgevingswet) en participatie (Participatiewet). Ook ging ze in op de ontwikkelingen (Wet versterking participatie op decentraal niveau) die ervoor zorgen dat beide vakgebieden meer naar elkaar toegroeien en de uitdagingen die er zijn voor zowel de mensen uit het sociale als het fysieke domein.

De zaal zat vol met mensen die vooral bezig zijn met werkzaamheden die voortvloeien uit de Participatiewet. Voor de meeste aanwezigen was bewonersparticipatie iets waar ze weinig mee te maken hebben.

De feedback na afloop van meerdere aanwezigen? Inspirerend verhaal!

In dit blog deel ik een tipje van de sluier. Ook interesse in deze lezing? Neem dan contact op met mij. Natuurlijk wordt de lezing altijd aangepast op de vraag die er is vanuit jouw organisatie en de mensen die bij jou in de zaal zitten. Never exact the same story.

Bewonersparticipatie of participatie?

Waar hebben we het eigenlijk over als we het over participatie hebben? Er zijn zoveel definities. De rode draad hierin is dat het altijd gaat over meedoen aan de maatschappij. Tijdens de lezing heb ik voorbeelden hiervan gedeeld vanuit verschillende invalshoeken.

Mijn verhaal

Nadat ik met de zaal heb stilgestaan bij wat participatie is, vertelde ik over mijn ervaringen vanuit verschillende rollen. Ik heb ervaring met participatie in zowel het fysieke als sociale domein en juist ook op het snijvlak van beide. Daardoor was er voor alle aanwezigen herkenning.

(Wettelijke) veranderingen in de samenwerking tussen overheid en inwoner

Verwacht geen zware verhandeling over wetten tijdens deze lezing. Ik heb de drie wetten (zie inleiding van dit blog) waarin het over participatie gaat toegelicht en vooral stilgestaan bij de veranderingen en raakvlakken. Aanwezigen uit de zaal gaven achteraf aan dat ik deze ingewikkelde materie heel begrijpelijk heb uitgelegd, altijd fijn om te horen.

Mijn conclusie is dat er drie grote veranderingen gaande zijn:

  • Verandering naar een meer mensgerichte benadering
  • Grotere rol voor bewoners
  • Fysieke en sociale domein krijgen bij gemeenten meer met elkaar te maken

Overheid en inwoner gaan meer samenwerken en daarvoor is elkaar vertrouwen essentieel. Aan beide kanten gaat dat moeizaam. Tijdens de lezing ben ik hier dieper op ingegaan en heb ik cijfers gedeeld ter onderbouwing.

Uitdaagrecht

De opdrachtgever van de lezing vond het uitdaagrecht erg interessant. Daarom heb ik hier met de zaal langer bij stilgestaan. Het uitdaagrecht wordt straks wettelijk geregeld via de Wet versterking participatie op decentraal niveau, iets dat voor veel aanwezigen in de zaal nieuwe informatie was. Er ontstonden boeiende discussies in de zaal waarbij het onderwerp ‘vertrouwen’ opnieuw terugkwam.

Fysiek en sociaal domein kunnen elkaar versterken

Ter afsluiting van de lezing heb ik drie voorbeelden gedeeld waarbij er kruisbestuiving is geweest tussen bewonersparticipatie en participatie of waar het fysiek en sociale domein op een bijzondere manier hebben samengewerkt. Dat maakte meteen concreet wat er mogelijk is.

Leren en lef hebben

In een veranderende tijd ontstaan er mooie experimenten waar iedereen van kan leren. Ga vooral open het leerproces aan dat plaatsvindt tussen overheid en inwoners. Doe dat vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. En heb lef.

WerkRaat, bedankt voor de uitnodiging om bij jullie deze lezing te mogen verzorgen!