Trainers

Participatiecursus werkt met een team van trainers. Echte participatieprofessionals die zelf met de voeten in de klei staan en weten waar ze het over hebben. Dat niet alleen, het zijn ook trainers die weten hoe ze een groep effectief en op een leuke manier laten leren. Hierdoor is het geleerde na de training direct toe te passen in de praktijk.

Bij elke training en workshop zoekt Participatiecursus naar de beste inhoudelijke en persoonlijke match tussen opdrachtgever/cursist, het onderwerp en trainer.

Alle trainingen en workshops worden daarnaast ontworpen onder supervisie van een NOBTRA-gecertificeerde trainer. Zo wordt de didactische kwaliteit van de trainingen gewaarborgd.

Graag stellen we de trainers van Participatiecursus voor.

Saskia Fokkema

Saskia is een participatieprofessional met een brede achtergrond. Opgeleid als planoloog miste ze de menselijke kant en dus volgde een opleiding communicatie. Ze heeft jarenlang gewerkt als projectmanager en gebiedsmanager bij de lokale overheid. Tijdens deze periode heeft Saskia de meeste tijd doorgebracht in na-oorlogse wijken met veel corporatiebezit en later ook in de dorpen. Hier werkte ze, samen met partners en bewoners uit het gebied, aan maatschappelijke opgaven.

Nu is ze mede-eigenaar van participatiebureau ParticipatieKracht en werkt ze aan een interim-opdracht als senior participatieadviseur bij de rijksoverheid. Ze maakt zich nieuwe onderwerpen snel eigen en kent vanuit haar gemeentelijke ervaring zowel het fysieke als sociale domein.

Sinds 2020 is ze samen met Suzanne eigenaar van Participatiecursus. In 2023 verscheen het Handboek bewonersparticipatie van hun hand en zijn ze samen participatieadviesbureau ParticipatieKracht gestart. Saskia is NOBTRA-gecertificeerd trainer en in 2024 genomineerd voor de Yount Talent Award voor aanstormend trainerstalent.

Expertise: participatie, binnenstedelijke herstructurering, wijkgericht werken, leefbaarheid, beleid, projectmanagement en communicatie.

Ervaring bij en met: gemeenten, corporaties, adviesbureau en rijksoverheid.

Rinke is een participatiestrateeg met een brede achtergrond. Ze is opgeleid als civiel ingenieur aan de TU Delft. Na haar studie (afgestudeerd 1999) ging zij aan het werk bij de Betuweroute en andere infrastructurele projecten. Ze ging hierbij al snel aan de slag met het verbinden van de omgeving en het vertalen van het complexe werk buiten naar heldere begrijpelijke communicatie. Na een paar jaar projectmanagement, omgevingsmanagement en het afronden van een communicatieopleiding, is ze als zelfstandig communicatieadviseur/senior participatiestrateeg aan het werk gegaan voor verschillende opdrachtgevers in infrastructuur, bouw en gebiedsontwikkeling.

Al diverse jaren geeft Rinke ook trainingen en cursussen over participatie en communicatie bij infrastructuur, stedenbouwkundige projecten en gebiedsontwikkeling. Zij is een sterke verbinder, en gaat moeilijke gesprekken met de omgeving niet uit de weg. Rinke heeft veel ervaring om participatie echt op de kaart te zetten.

Expertise: stakeholdermanagement, leefstijlen, participatie en communicatie bij infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Ervaring bij en met: gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, gebiedsontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus en rijksoverheden.

Darja is specialist op het gebied van stakeholdersmanagement en participatie. Ze helpt organisaties om inzicht te krijgen in dit vakgebied en om hierin een goede strategie te ontwikkelen. Ze werkt als omgevingsmanager voor Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten.

Ruimtelijke ordeningsvraagstukken, infrastructuur, gebiedsontwikkelingen en wateropgaven zijn allemaal bekend terrein. Een uitlegbaar verhaal staat hierin centraal. Door stakeholdersmanagement goed te organiseren en in te richten als een continue proces, worden plannen beter en kunnen rekenen op meer draagvlak.

Darja werkt als adviseur, trainer en coach.

Expertise: stakeholdersmanagement, omgevingscommunicatie, participatie, omgevingsmanagement in projecten.

Ervaring bij en met: Rijkswaterstaat, gemeenten, waterschappen, wooncorporaties.

Marije is afgestudeerd als tuin- en landschapsinrichter, en heeft een deeltijd Master in project- en procesmanagement gedaan. Ze werkte voornamelijk bij gemeenten en provincies in het fysieke domein: natuur, landschap, hernieuwbare energie.

Momenteel werkt ze bij een provincie aan leefbaarheid en bottom up plattelandsontwikkeling. Daarnaast is ze facilitator en procesbegeleider op ZZP-basis. Hierin werkt ze met groepen inwoners aan allerlei samenwerkings- en participatieprojecten.

Marije is geïnteresseerd in het gedrag van groepen mensen en volgt regelmatig een opleiding of cursus om zich te ontwikkelen in het werken met groepen. Zo heeft ze o.a. bij ICM de Trainersopleiding gevolgd.

Expertise: natuur en landschap, leefbaarheid, plattelandsontwikkeling.

Ervaring bij en met: gemeenten en provincies.

Danielle heeft bij Dienst landelijk Gebied met veel plezier diverse participatiebijeenkomsten georganiseerd en gefaciliteerd. Als spin in het web tussen diverse overheidspartijen, grondgebruikers en eigenaren heeft ze bijgedragen aan het opstellen van diverse inrichtingsplannen in het landelijkgebied.

Ze is een verbinder die de inrichting van onze leefomgeving graag vanuit verschillende invalshoeken bekijkt. Al tijdens haar studie heeft ze naast natuur- en landschapstechiek ook bewust gekozen om ook af te studeren in de richting rentmeesterij aan Hogeschool Larenstein.

De afgelopen jaren heeft Danielle ervoor gekozen om veel tijd te besteden aan haar gezin. Naast haar gezin heeft ze als trainer/coach/creatief facilitator gewerkt vanuit haar eigen bedrijf voor beelddenkers.

Nu de inrichting van Nederland weer veel aandacht vraagt en er steeds meer aandacht komt voor participatieprocessen met de streek heeft ze besloten om terug te gaan naar haar oude werkveld.

Expertise: landelijk gebied, rentmeesterij.

Ervaring bij en met: Dienst Landelijk Gebied, adviesbureau.