Participatie en unusual suspects

Participatie en unusual suspects

Participeren kun je leren! En dat geldt ook voor het bereiken en betrekken van unusual suspects tijdens een participatieproces. 

De oudere grijze hoogopgeleide Nederlandse man is beroemd in participatieland. Je stuurt hem een brief en hij komt. Hij is betrokken, soms in positieve zin, soms in negatieve zin. Voor een goed participatieproces is het belangrijk dat niet alleen deze man (de ‘usual suspect’) wordt bereikt en betrokken, maar juist een meer diverse afspiegeling van de maatschappij (de ‘unusual suspects’). Jongeren, laaggeletterden, anderstaligen, de drukke gezinnen, ondernemers. Deze mensen bereiken en betrekken is een uitdaging voor heel veel ambtenaren, projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere initiatiefnemers.

Tijdens de training ‘Participatie en unusual suspects bereiken’ leer je welke unusual suspects er zijn en hoe je ze bereikt. Met behulp van de participatieladder leer je welke werkvormen op welke trede kunnen worden ingezet en voor welke ‘unusual suspects’ deze werkvormen geschikt zijn. 

De training is praktijkgericht en er is voldoende ruimte om eigen werksituaties in te brengen. Na afloop van de training is het geleerde direct in te zetten in de werkpraktijk.

Participatie en unusual suspects

 • Leer de belangrijkste unusual suspects kennen en op welke manier je ze kunt betrekken bij het participatieproces
 • Voor wie: Iedereen die met bewonersparticipatie aan de slag gaat
 • Kleine groep met 6 tot 12 deelnemers
 • Wanneer: 1e helft 2023
 • Locatie: Deventer
 • Investering: 395 euro excl. BTW

Leerdoelen

De deelnemer weet per unusual suspect de belangrijkste eigenschappen en gedragsvoorkeuren, kent de participatieladder en weet per trede op de participatieladder welke werkvormen er toegepast kunnen worden om de betreffende unusual suspect te bereiken en te betrekken.

Kennis

 • De deelnemer heeft kennis van de eigenschappen van minstens vijf verschillende unusual suspects 
 • De deelnemer kent de tredes van de participatieladder
 • De deelnemer kent verschillende werkvormen die geschikt zijn voor participatie

Inzicht

 • De deelnemer heeft inzicht in het gedrag van minstens vijf verschillende unusual suspects
 • De deelnemer heeft inzicht in het gebruik van de participatieladder
 • De deelnemer heeft inzicht in het kiezen van werkvormen

Toepassing

 • De deelnemer past de participatieladder toe in het participatieproces
 • De deelnemer richt het participatieproces zodanig in dat het past bij de eigenschappen en het gedrag van de relevante unusual suspects
 • De deelnemer kiest op het juiste moment in het proces de werkvorm die past bij de te bereiken unusual suspects
 • De deelnemer is in staat om het participatieproces bij te sturen indien bepaalde unusual suspects niet of te weinig worden bereikt

Heb je interesse?

Deze cursus komt er binnenkort aan! Meld je aan.