Blogs

Wat zijn de werkzaamheden en taken van een adviseur bewonersparticipatie?

Adviseur bewonersparticipatie, strategisch adviseur participatie, participatiestrateeg, communicatie- en participatieadviseur, adviseur inwonerparticipatie. Zomaar wat namen voor de functionaris bij de overheid die zich bezighoudt met burgerparticipatie. Voor het gemak noemen we deze participatie-expert in dit blog ‘adviseur bewonersparticipatie’. Zo voorkomen we verwarring met andere vakgebieden waar ook het woord participatie veel wordt gebruikt. In veel overheidsorganisatie ...

Lees meer

Participatie en de gemeenteraad

Als het over participatie en de gemeenteraad gaat, blijkt elke keer weer hoe belangrijk de rol van de gemeenteraad is bij succesvolle participatie. Niet voor niets gaan discussies in de raad ook vaak over participatie. Hoe ga je als raad met participatie om? Wat zijn de rollen en bevoegdheden van de gemeenteraad bij participatie? En ...

Lees meer

Boeken over bewonersparticipatie: 7 tips

Boeken over bewonersparticipatie, er zijn er inmiddels meerdere verschenen. Waaronder natuurlijk ons eigen ‘Handboek bewonersparticipatie’. Regelmatig geeft Saskia tijdens onze trainingen of in adviesgesprekken tips voor boeken die je als participatie expert echt in je kast of op je bureau moet hebben. Vanaf nu vind je haar favoriete boeken in dit blog. Er zijn meerdere ...

Lees meer

Participatiebeleid implementeren, hoe doe je dat?

Veel overheden zijn aan de slag met het participatiebeleid. Want dat is een verplichting vanuit de Omgevingswet. In de motie van Nooren, die is aangenomen tijdens de behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet, worden alle overheden verplicht om participatiebeleid op te stellen. In het participatiebeleid worden tal van onderwerpen en beleidskeuzes op gebied van bewonersparticipatie opgenomen. ...

Lees meer

4 tips voor succesvolle participatie

Hoe bepaal je of de participatie voldoende is? Wanneer is er sprake van succesvolle participatie? En wanneer is het genoeg? De vraag wanneer participatie succesvol is houdt veel mensen bezig. En dat is terecht. Want met de verplichtingen voor participatie vanuit de Omgevingswet is participatie niet langer vrijblijvend en is er straks een juridische procedure ...

Lees meer

3 tips om jouw bewonersbijeenkomst in goede banen te leiden

Een bewonersbijeenkomst is vaak onderdeel van een participatieproces. Het is een mooie manier om in één keer een grote groep mensen te bereiken, en reacties op te halen van alle betrokkenen. Maar een bijeenkomst goed laten verlopen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als projecten complex zijn, of meningen uiteenlopen. Hoe zorg je er dan ...

Lees meer

Het beste van twee werelden: voordelen van hybride participatie

Tijdens de coronacrisis schakelden we voor veel dingen over op online. Ook voor participatie. En hoewel niet alles meer online hoeft, is online participatie een blijvertje wat mij betreft. Niet alleen omdat online vele nieuwe mogelijkheden biedt, maar ook omdat de combinatie van online en offline, hybride participatie je participatieproces nog waardevoller kan maken. Ik ...

Lees meer

Participatieaanpak: vasthouden of flexibel zijn?

Aan de start van elk participatieproces maak je een participatieaanpak, een plan waarin je beschrijft wat je doel is en welke stappen je gaat ondernemen om dat doel te halen. Zo’n aanpak is heel belangrijk, want het geeft je richting en houvast en maakt het makkelijker om achteraf te toetsen of je participatie voldoet aan ...

Lees meer

Hoe betrek je kinderen bij participatie?

Vaak denk je bij participatie meteen aan volwassen inwoners die meedenken. Maar ook kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen waardevolle input geven in je participatieproces. Vaker dan je nu misschien denkt. Waarom het goed is om kinderen te betrekken en hoe je kinderen met participatie doet? Ik vertel het je graag in dit blog!  Kinderen zijn ...

Lees meer