Blogs

Omgevingsveiligheid en participatie bij bestuurdersreis Ontwerp Veilige Omgeving

Omgevingsveiligheid en participatie, twee onderwerpen die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben. Maar niets is minder waar. Met de Omgevingswet kun je deze twee niet meer los zien van elkaar. Sterker nog, omgevingsveiligheid wordt met de Omgevingswet en de energietransitie belangrijker dan ooit. En de participatie komt hier nog als verplichting bij. In een ...

Lees meer

Boektour terugblik: Lezing ‘Bewonersparticipatie of participatie? Bijna hetzelfde woord, twee verschillende woorden’ bij WerkRaat

Bewonersparticipatie of participatie, het zijn twee woorden waarvan je denkt dat ze hetzelfde betekenen. Toch is dat niet zo. Bij ‘participatie’ kan het gaan over bewonersparticipatie, maar ook over arbeidsparticpatie of andere vormen van participatie zoals medewerkersparticipatie. Tijdens de boektour heeft Saskia Fokkema bij maatschappelijke onderneming WerkRaat in Doetinchem een lezing verzorgt over de raakvlakken ...

Lees meer

Boekfeest: een terugblik met foto’s

Vrijdag 8 september 2023 was het zo ver: het boekfeest van het ‘Handboek bewonersparticipatie’. Het boek kwam voor de zomervakantie al uit. We kozen ervoor om het feestje na de vakantie te doen en het in de vorm van een participatieborrel te gieten. Samen met iedereen die een bijdrage aan het boek heeft geleverd, zakelijke ...

Lees meer

Participatiebijeenkomst organiseren met resultaat

Het organiseren van een participatiebijeenkomst is met de komst de Omgevingswet actueler dan ooit. Want participatie onder de Omgevingswet is in veel gevallen verplicht, maar ook vormvrij. Veel initiatiefnemers vinden dat lastig. Want hoe organiseer je een participatiebijeenkomst mét resultaat? Dit onderwerp behandelen we daarom vaak in onze trainingen. Op uitnodiging van VVM, het netwerk ...

Lees meer

Boektour terugblik: Participatiebijeenkomst bij Mett, warming-up en cooling down bij participatieprocessen

De eerste stop tijdens de boektour was op 26 september bij Mett. Dit bedrijf kennen jullie vast wel van het participatieplatform dat ze aanbieden. Zo niet, hier vind je meer informatie. Een paar keer per jaar organiseert Mett bijeenkomsten voor hun klanten en relaties. Tijdens een van deze bijeenkomsten hebben wij verteld over de warming-up ...

Lees meer

Onbevangen ontmoeten op de Landelijke Omgevingsmanagementdag 2023

Onbevangen ontmoeten speelt een centrale rol in het dagelijks werk als participatie adviseur en omgevingsmanager. Dit thema stond centraal tijdens de Landelijke Omgevingsmanagementdag 2023 die Suzanne bezocht als onderdeel van onze boektour. Tijdens deze dag werden waardevolle lessen geleerd over de kunst van het onbevangen ontmoeten. Maar wat is onbevangen ontmoeten en waarom is dit ...

Lees meer

Competenties van een participatieadviseur: welke vaardigheden heb je nodig als je aan de slag gaat met bewonersparticipatie?

De competenties van een participatieadviseur… Uit een analyse van vacatures blijkt dat er veel verschillende vaardigheden worden gevraagd aan participatieadviseurs, adviseurs bewonersparticipatie en vergelijkbare functies met net iets andere namen. Eerder hebben we al op een rijtje gezet wat de werkzaamheden en taken zijn van een adviseur bewonersparticipatie. In dit blog gaan we dieper in ...

Lees meer

Wat is participatie eigenlijk?

Bewonersparticipatie, burgerparticipatie, inwonersparticipatie, cliëntparticipatie, omgevingsparticipatie, publieksparticipatie en zelfs initiatiefnemersparticipatie. En o ja, ook nog ‘gewoon’ participatie. Allemaal verschillende woorden, maar in essentie betekenen ze allemaal hetzelfde. Het woord ‘participatie’ heeft bovendien verschillende definities en kun je op vele manieren uitleggen. Dus wat is participatie eigenlijk en wat is de betekenis van participatie? In dit blog ...

Lees meer

De totstandkoming van het ‘Handboek bewonersparticipatie’

Het schrijven van een boek is geen meisjesdroom van Saskia. Wel iets waarvan ze zei: “Ja, ooit wil ik wel een keer een boek schrijven hoor”. Het was nooit een concreet plan. Tot het najaar van 2022. Saskia vertelt in dit blog hoe het ‘Handboek bewonersparticipatie’ tot stand is gekomen. September 2022 zat ik in ...

Lees meer

Participatie en weerstand: hoe ga je ermee om?

Participatie en weerstand worden vaak in een adem genoemd. Door projectleiders gecombineerd met een diepe zucht omdat ze zich voor een onmogelijke taak zien staan om iets voor elkaar te krijgen waar veel weerstand tegen is. De voorbeelden van opgaven die weerstand oproepen tijdens het participatieproces zijn talrijk: windmolens, asielzoekerscentra, huisvesting van mensen met een ...

Lees meer