Blogs

Participatie Podcast: de participatieladder, een go or no go?

De participatieladder is een de oudste en bekendste modellen over participatie, bedacht in 1969 door Arnstein. De participatieladder laat de mate van betrokkenheid van burgers bij het participatieproces zien, variërend van hoog tot laag.

Lees meer

Participatie bij infrastructurele projecten

Participatie bij infrastructurele projecten. Dat is net weer anders dan participatie bij andere projecten. Bij infrastructurele projecten gaat het om de aanleg en verbreding van wegen, spoor, vaarwegen en dijken. Dit kan op lokaal niveau zijn, bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe rondwegen, het maken van verkeersplannen of de locatiekeuze voor snelle fietsroutes. Op hoger schaalniveau ...

Lees meer

Wantrouwen bij participatie: 11 tips om hiermee om te gaan

Politieke verhoudingen en invloeden in een organisatie kunnen een participatieproces maken of breken. Hoeveel effect hebben politieke belangen op participatie?

Lees meer

Participatie en draagvlak: hoe ga je ermee om?

Wat is draagvlak? In deze blog gaan we in op draagvlak in relatie tot participatie. En hoe je met draagvlak omgaat in processen.

Lees meer

Participanten betalen: wel of niet doen?

Participanten betalen, zou je dat wel of niet moeten doen? Het is een onderwerp waarover steeds meer wordt gesproken als het over bewonersparticipatie gaat. Zeker als participatieprocessen langer duren en aan participanten wordt gevraagd om structureel mee te werken aan maatschappelijke opgaven. Of als participatiebijeenkomsten vooral op momenten zijn dat de participanten werken en dus ...

Lees meer

Participatie Podcast: terugkoppeling van de resultaten naar de deelnemers

In deze aflevering van de Participatie Podcast bespreken Saskia, Suzanne en Eveline de terugkoppeling van de resultaten naar de deelnemers met elkaar. Terugkoppelen van de resultaten naar de deelnemers is belangrijk Je hebt een mooie bijeenkomst gehad, veel nuttige informatie opgehaald en daarmee ga je druk aan de slag. Het terugkoppelen naar de deelnemers wordt ...

Lees meer

Participatie Podcast: implementatie van participatie in de organisatie

Implementatie van participatie in de organisatie, dat is het onderwerp van aflevering 3 van het tweede seizoen van de Participatie Podcast. Waar de podcast over gaat? Een voorbeeld: er zijn gemeenten waar het participatiebeleid geschreven wordt door alleen de communicatieafdeling. En dan is het klaar. Het is lastig om het participatiebeleid verankerd te krijgen in ...

Lees meer

Participatie Podcast: hoe kies je de juiste participatie werkvormen?

In de 2e aflevering van seizoen 2 van onze Participatie Podcast gaan we in op participatie werkvormen. Want, goede participatie staat met het kiezen van de juiste werkvorm. Maar wat maakt het nou zou belangrijk om te de juiste werkvorm te kiezen? We zien vaak dat er al snel gekozen wordt voor de bekende informatie- ...

Lees meer

8 tips voor jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie is belangrijk. Jongeren willen serieus genomen worden, meedenken en meebeslissen over dingen die voor hen belangrijk zijn. Het is daarom een onderwerp dat in veel gemeenten leeft. Regelmatig worden moties in de gemeenteraad ingediend (en aangenomen) om explicieter participatie voor jongeren te organiseren. En om daar zelfs apart beleid voor op te stellen. Waarom ...

Lees meer

Boektour ‘Handboek bewonersparticipatie’

Het ‘Handboek bewonersparticipatie’ is half juli 2023 echt verschenen en nu start de boektour! Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 krijgt participatie een veel grotere rol in planprocessen bij maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, klimaat, opvang van vluchtelingen en tal van andere actuele onderwerpen. Naast dat participatie steeds belangrijker wordt, veranderen ook ...

Lees meer