Wie zijn de gastdocenten?

Categorie: Leergang Adviseur Bewonersparticipatie

Gasttrainers leergang adviseur bewonersparticipatie

Gastdocent module 1: Sarah Ros

Sarah Ros verzorgt een dagdeel van module 1 over het wettelijk kader van participatie in de Omgevingswet en geeft daarbij inzicht in hoe je dit concreet op jouw werk als participatieadviseur toepast.

Sarah is stedenbouwkundige en bestuursadviseur. Zij heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de wetgeving voor de fysieke leefomgeving, energie & warmte en participatie. Als zelfstandig bestuursadviseur vertaalt zij complexe maatschappelijke opgaven (zoals energietransitie en woningbouwopgave) met het bijbehorende juridisch kader, in begrijpelijke taal. Participatie is een belangrijk onderdeel van die opgaven. Sarah maakt het wettelijk instrumentarium voor participatie concreet toepasbaar.
Sarah Ros

Gastdocent module 2: Arco Kats
In de twee module van onze leergang adviseur bewonersparticipatie leert onze gastdocent Arco Kats jou verschillende communicatiestijlen kennen. Aan de hand van MapsTell (DISC) methode ontdek je welke gedragsvoorkeuren jij hebt.

Naast inzicht in jouw eigen voorkeuren ontdek je ook hoe je met jouw eigen communicatiestijl invloed kunt uitoefenen op andere voorkeuren. Op deze manier weet je iedereen op basis van zijn of haar eigen voorkeuren aan te spreken. Hierdoor vergroot je jouw eigen invloed.

Arco is sinds 2000 werkzaam als trainer gericht op leiderschap, gedrag en communicatie. Tijdens zijn studie technische bedrijfskunde leerde hij integraal te kijken naar uitdagingen en problemen. De meest boeiende factor hierin vindt hij het menselijk gedrag. In de afgelopen jaren heeft hij zich verder verdiept in deze materie, waarbij hij zich liet inspireren door o.a. Steven Covey, Carl Gustav Jung, William Marston, Patric Lencioni en Claire Graves.

Zijn kernwaarden zijn:
– vrijheid (ieder mens maakt zijn eigen keuzes),
– verbinding (alleen als je echt verbinding met anderen maakt kan je samen verder komen)
– verwondering (niet oordelen over andere meningen en opvattingen maar onderzoekend verkennen waarom anderen denken en handelen zoals ze doen).

Trainingen van Arco kenmerken zich door een hoog interactief karakter met humor, energie en spontaniteit.
Arco Kats

Rinke van der Veen

In module 3 staat de participatiepraktijk en de omgeving centraal. Gastdocent Rinke van der Veen geeft je inzicht in hoe je een zorgvuldige omgevingsanalyse maakt, welke methodieken je hiervoor kan gebruiken én we gaan hier praktisch mee aan de slag. Je krijgt inzicht in welke partijen belang hebben bij jouw project, welke rol en invloed zij hebben en hoe zij tegenover de plannen staan.

Daarnaast nemen we je mee door verschillende soorten buurten. Nieuwbouw in een villawijk vraagt een andere participatieaanpak dan een vernieuwingswijk waar weinig Nederlands wordt gesproken. Hoe gebruik je het DNA van de plek? Welke leefstijlen zijn er in de wijk en wat betekent dit voor je participatiestrategie? Hoe bereik je de juiste mensen? Welke aanpak slaagt hier wel en welke juist niet? En welke middelen passen dan bij welke doelgroep?

Rinke is een participatiestrateeg met een brede achtergrond. Opgeleid als civiel ingenieur en werkzaam bij de Betuweroute en andere infrastructurele projecten, richtte zij zich al snel op het verbinden van de omgeving en het vertalen van het complexe werk buiten naar heldere begrijpelijke communicatie.

Na haar ervaring als project- en omgevingsmanager, het afronden van een communicatieopleiding ging zij aan het werk als zelfstandig communicatieadviseur en senior participatiestrateeg voor verschillende opdrachtgevers in infrastructuur, bouw en gebiedsontwikkeling. Ook geeft zij trainingen op dat gebied. Haar expertises liggen op gebied van stakeholdermanagement, leefstijlen, participatie en communicatie bij infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Rinke is een sterke verbinder en heeft veel praktijkervaring met het echt op kaart zetten van participatie bij initiatiefnemers én de omgeving zelf.

Gastdocent module 4: Michel de Visser
In de vierde module van de leergang bewonersparticipatie gaan we aan de slag met politieke sensitiviteit. Deze vaardigheid is nodig om de politiek uit gemeente- en provinciehuis te doorgronden, maar ook om het politieke spel in je eigen werkomgeving te begrijpen en er goed mee om te gaan.

Wie politiek sensitief is, kan beter samenwerken en heeft meer invloed. Naast oog voor het participatieproces, gaat het ook om belangen, macht en politieke signalen. Onze gastdocent Michel de Visser neemt je mee bij het verkennen van deze onderwerpen en je gaat er praktisch mee oefenen.

Michel de Visser heeft een ruime ervaring in het publiek domein als adviseur en toezichthouder. Hij was deelgemeentewethouder in Rotterdam en heeft daar bewonersparticipatie in uiteenlopende varianten meegemaakt.

Eveneens in Rotterdam was hij voorzitter van een politieke partij, waardoor hij de politiek van binnenuit kent. In 2022 publiceerde hij het boek ‘Politiek sensitief aan de slag’. Via zijn bedrijf Polisens (www.polisens.nl) adviseert en ondersteunt hij professionals en organisaties met procesbegeleiding en bij het verbeteren van hun politiek bestuurlijke sensitiviteit.
Michel de Visser