Hoe sluit deze leergang aan op de praktijk?

Categorie: Leergang Adviseur Bewonersparticipatie

De hoofdtrainers van de leergang zijn ervaren participatiespecialisten die bij diverse organisaties allerlei participatiewerkzaamheden hebben gedaan en nog steeds met de voeten in de klei staan.
Voor deze leergang verzamelen we continu vacatures voor de functie van adviseur bewonersparticipatie of participatieadviseur. Deze hebben we uitgebreid geanalyseerd op het gebied van benodigde competenties en type werkzaamheden. De informatie uit deze analyses is ook meegenomen bij het bepalen van de inhoud van deze leergang.
Tot slot maken we tijdens de leergang volop gebruik van praktijksituaties uit jouw dagelijkse werk en kun je de moduleopdrachten ook benutten voor je eigen werkzaamheden.