Participatie Podcast: terugkoppeling van de resultaten naar de deelnemers

terugkoppeling resultaten

In deze aflevering van de Participatie Podcast bespreken Saskia, Suzanne en Eveline de terugkoppeling van de resultaten naar de deelnemers met elkaar. Terugkoppelen van de resultaten naar de deelnemers is belangrijk Je hebt een mooie bijeenkomst gehad, veel nuttige informatie opgehaald en daarmee ga je druk aan de slag. Het terugkoppelen naar de deelnemers wordt … Lees meer

Participatie Podcast: implementatie van participatie in de organisatie

implementatie van participatie in de organisatie

Implementatie van participatie in de organisatie, dat is het onderwerp van aflevering 3 van het tweede seizoen van de Participatie Podcast. Waar de podcast over gaat? Een voorbeeld: er zijn gemeenten waar het participatiebeleid geschreven wordt door alleen de communicatieafdeling. En dan is het klaar. Het is lastig om het participatiebeleid verankerd te krijgen in … Lees meer

8 tips voor jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie is belangrijk. Jongeren willen serieus genomen worden, meedenken en meebeslissen over dingen die voor hen belangrijk zijn. Het is daarom een onderwerp dat in veel gemeenten leeft. Regelmatig worden moties in de gemeenteraad ingediend (en aangenomen) om explicieter participatie voor jongeren te organiseren. En om daar zelfs apart beleid voor op te stellen. Waarom … Lees meer

Boektour ‘Handboek bewonersparticipatie’

Het ‘Handboek bewonersparticipatie’ is half juli 2023 echt verschenen en nu start de boektour! Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 krijgt participatie een veel grotere rol in planprocessen bij maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, klimaat, opvang van vluchtelingen en tal van andere actuele onderwerpen. Naast dat participatie steeds belangrijker wordt, veranderen ook … Lees meer

Omgevingsveiligheid en participatie bij bestuurdersreis Ontwerp Veilige Omgeving

Omgevingsveiligheid en participatie, twee onderwerpen die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben. Maar niets is minder waar. Met de Omgevingswet kun je deze twee niet meer los zien van elkaar. Sterker nog, omgevingsveiligheid wordt met de Omgevingswet en de energietransitie belangrijker dan ooit. En de participatie komt hier nog als verplichting bij. In een … Lees meer

Boektour terugblik: Lezing ‘Bewonersparticipatie of participatie? Bijna hetzelfde woord, twee verschillende woorden’ bij WerkRaat

Bewonersparticipatie of participatie, het zijn twee woorden waarvan je denkt dat ze hetzelfde betekenen. Toch is dat niet zo. Bij ‘participatie’ kan het gaan over bewonersparticipatie, maar ook over arbeidsparticpatie of andere vormen van participatie zoals medewerkersparticipatie. Tijdens de boektour heeft Saskia Fokkema bij maatschappelijke onderneming WerkRaat in Doetinchem een lezing verzorgt over de raakvlakken … Lees meer

Boekfeest: een terugblik met foto’s

Vrijdag 8 september 2023 was het zo ver: het boekfeest van het ‘Handboek bewonersparticipatie’. Het boek kwam voor de zomervakantie al uit. We kozen ervoor om het feestje na de vakantie te doen en het in de vorm van een participatieborrel te gieten. Samen met iedereen die een bijdrage aan het boek heeft geleverd, zakelijke … Lees meer

Participatiebijeenkomst organiseren met resultaat

Het organiseren van een participatiebijeenkomst is met de komst de Omgevingswet actueler dan ooit. Want participatie onder de Omgevingswet is in veel gevallen verplicht, maar ook vormvrij. Veel initiatiefnemers vinden dat lastig. Want hoe organiseer je een participatiebijeenkomst mét resultaat? Dit onderwerp behandelen we daarom vaak in onze trainingen. Op uitnodiging van VVM, het netwerk … Lees meer

Boektour terugblik: Participatiebijeenkomst bij Mett, warming-up en cooling down bij participatieprocessen

De eerste stop tijdens de boektour was op 26 september bij Mett. Dit bedrijf kennen jullie vast wel van het participatieplatform dat ze aanbieden. Zo niet, hier vind je meer informatie. Een paar keer per jaar organiseert Mett bijeenkomsten voor hun klanten en relaties. Tijdens een van deze bijeenkomsten hebben wij verteld over de warming-up … Lees meer