Participatie Podcast: implementatie van participatie in de organisatie

implementatie van participatie in de organisatie

Implementatie van participatie in de organisatie, dat is het onderwerp van aflevering 3 van het tweede seizoen van de Participatie Podcast. Waar de podcast over gaat? Een voorbeeld: er zijn gemeenten waar het participatiebeleid geschreven wordt door alleen de communicatieafdeling. En dan is het klaar. Het is lastig om het participatiebeleid verankerd te krijgen in … Lees meer

8 tips voor jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie is belangrijk. Jongeren willen serieus genomen worden, meedenken en meebeslissen over dingen die voor hen belangrijk zijn. Het is daarom een onderwerp dat in veel gemeenten leeft. Regelmatig worden moties in de gemeenteraad ingediend (en aangenomen) om explicieter participatie voor jongeren te organiseren. En om daar zelfs apart beleid voor op te stellen. Waarom … Lees meer

Omgevingsveiligheid en participatie bij bestuurdersreis Ontwerp Veilige Omgeving

Omgevingsveiligheid en participatie, twee onderwerpen die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben. Maar niets is minder waar. Met de Omgevingswet kun je deze twee niet meer los zien van elkaar. Sterker nog, omgevingsveiligheid wordt met de Omgevingswet en de energietransitie belangrijker dan ooit. En de participatie komt hier nog als verplichting bij. In een … Lees meer

Participatiebijeenkomst organiseren met resultaat

Het organiseren van een participatiebijeenkomst is met de komst de Omgevingswet actueler dan ooit. Want participatie onder de Omgevingswet is in veel gevallen verplicht, maar ook vormvrij. Veel initiatiefnemers vinden dat lastig. Want hoe organiseer je een participatiebijeenkomst mét resultaat? Dit onderwerp behandelen we daarom vaak in onze trainingen. Op uitnodiging van VVM, het netwerk … Lees meer

Onbevangen ontmoeten op de Landelijke Omgevingsmanagementdag 2023

Onbevangen ontmoeten speelt een centrale rol in het dagelijks werk als participatie adviseur en omgevingsmanager. Dit thema stond centraal tijdens de Landelijke Omgevingsmanagementdag 2023 die Suzanne bezocht als onderdeel van onze boektour. Tijdens deze dag werden waardevolle lessen geleerd over de kunst van het onbevangen ontmoeten. Maar wat is onbevangen ontmoeten en waarom is dit … Lees meer

Wat is participatie eigenlijk?

Wat is participatie?

Bewonersparticipatie, burgerparticipatie, inwonersparticipatie, cliëntparticipatie, omgevingsparticipatie, publieksparticipatie en zelfs initiatiefnemersparticipatie. En o ja, ook nog ‘gewoon’ participatie. Allemaal verschillende woorden, maar in essentie betekenen ze allemaal hetzelfde. Het woord ‘participatie’ heeft bovendien verschillende definities en kun je op vele manieren uitleggen. Dus wat is participatie eigenlijk en wat is de betekenis van participatie? In dit blog … Lees meer

Participatie en de gemeenteraad

Als het over participatie en de gemeenteraad gaat, blijkt elke keer weer hoe belangrijk de rol van de gemeenteraad is bij succesvolle participatie. Niet voor niets gaan discussies in de raad ook vaak over participatie. Hoe ga je als raad met participatie om? Wat zijn de rollen en bevoegdheden van de gemeenteraad bij participatie? En … Lees meer

Participatiebeleid implementeren, hoe doe je dat?

Veel overheden zijn aan de slag met het participatiebeleid. Want dat is een verplichting vanuit de Omgevingswet. In de motie van Nooren, die is aangenomen tijdens de behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet, worden alle overheden verplicht om participatiebeleid op te stellen. In het participatiebeleid worden tal van onderwerpen en beleidskeuzes op gebied van bewonersparticipatie opgenomen. … Lees meer